SON HABERLER


Tüm haberler için tıklayınız

"Mahir Eller" Proje Ekipleri Almanya'da Çalışma Ziyaretleri Gerçekleştirdi“Mahir Eller” proje ekipleri 27-31 Ocak tarihleri arasında Almanya’ya çalışma ziyareti gerçekleştirdi. Delegasyon mesleki eğitim ve belgelendirme süreçleri ile mültecilerin ekonomiye entegrasyonu konularında yetkili kurumlardan bilgi alarak ve fikir alışverişinde bulunmak amacıyla Berlin’de temaslarda bulundu. TOBB liderliğinde, TEPAV ortaklığında, 12 ildeki Ticaret ve Sanayi Odalarının işbirliğinde, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Mahir Eller” Projesi’nin ekiplerinden oluşan delegasyon, Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (DIHK), Humboldt Üniversitesi Ampirik Entegrasyon ve Göç Araştırmaları Enstitüsü (BIM), Türk Alman Ticaret Sanayi Odası (TATSO / TD-IHK), İşçinin Sosyal Yardım Derneği - Arbeiterwohlfahrt (AWO), Alman Sendikalar Konfederasyonu Federal Kurulu (DGB) gibi kurumların yetkilileri ile görüştü ve BMW Grup Motosiklet Fabrikası ziyareti gerçekleştirdi.

Almanya’da kilometre kare başına en fazla mültecinin yerleştiği şehirlerden biri olan Berlin’de, Mesleki Eğitim Kurumları, Odalar, İşçi ve İşveren Sendikaları ile Sivil Toplum Kuruluşları ve Akademik Kurumlar ziyaret edildi. Bu bağlamda Berlin’e ziyaret, mesleki eğitim modüllerinin ve nitelik sertifikasyonun da mülteciler nezdinde en fazla önemi arz ettiği şehirlerin başında geldiği için tercih edildi.

ALMAN TİCARET VE SANAYİ ODALARI BİRLİĞİ (DIHK) ÇALIŞMA ZİYARETİ

“Mahir Eller” heyetinin ilk durağı Alman eyaletlerindeki şirketleri temsil eden 79 Sanayi ve Ticaret Odasının şemsiye kuruluşu olan ve 3 milyondan fazla girişimciye üyelik sağlayan Alman Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği, DIHK oldu. Siyasetin ekonomi konularındaki en önemli danışmanlık kurumu olma özelliğini taşıyan DIHK’in yetkilileri ile işverenlere sağlanan hizmetler ve mültecilerin istihdama entegrasyonu konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi paylaşıldı.

BWK (BİLDUNGSWERK İN KREUZBERG) MESLEKİ EĞİTİM KURUMU ÇALIŞMA ZİYARETİ

“Mahir Eller” ekibi, Almanya çalışma ziyaretinde özel mesleki eğitim kurumu olan BWK’yı ziyaret ederek kurucusu Nihat Sorgeç ile bir toplantı gerçekleştirdi. Nihat Sorgeç, hem mesleki eğitim veren, hem de “toplumda uyumu” destekleyen BWK’nın, Eğitim Bakanlığı, Uyum Bakanlığı ve yerel yönetimlerle yakın işbirliğinde çalıştığını ve mesleki eğitim atölyelerinin Berlin piyasasının ihtiyacına göre şekillendiğini aktardı. Dil eğitiminin entegrasyondaki öneminin vurgulandığı toplantının ardından proje ekibi mesleki eğitim atölyelerini yerinde görerek çalışmaları izledi.

HUMBOLDT ÜNİVERSİTESİ AMPİRİK ENTEGRASYON VE GÖÇ ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ (BIM) ÇALIŞMA ZİYARETİ

Humboldt Üniversitesi’nin Araştırma Enstitüsü BIM’deki akademisyenlerle bir araya gelen “Mahir Eller” delegasyonu, Enstitünün işgücü piyasası, göç ve uyum politikalarına yönelik araştırma çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Gerçekleştirilen ziyarette, BIM yetkililerinden İş Piyasası Göç ve Entegrasyon Departmanı Başkanı Prof. Johannes Giesecke, Araştırma Takım Lideri Dr. Tim Müller ve İş Piyasası Göç ve Entegrasyon Departmanı’ndan Dr. Christian Hunker ve Prof. Zerrin Salıkutluk ile görüşüldü.

BIM’in araştırmaları; dil eğitimi almış göçmenlerin verilen mesleki veya farklı temalı eğitimlere katılma ve devam etme motivasyonunun dil eğitimine katılmayanlara oranla daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Göçmen barınaklarında yaşayan Suriyeliler, toplum arasında yabancı dile maruz kalamadıkları için Almanca öğrenmede güçlük çekiyor. Araştırmalar ülkeye geldikten sonra 2 yıl içerisinde dil kurslarına katılan göçmenlerin iş piyasasına 5 yıl içinde daha kolay entegre olduklarını ortaya çıkarıyor.

Heyet, TEPAV’ın Türkiye’de yaptığı araştırmalarının bulguları konusunda BIM akademisyenlerine bilgi vererek konu üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

TÜRK ALMAN TİCARET SANAYİ ODASI (TATSO / TD-IHK) ZİYARETİ

“Mahir Eller” delegasyonu, Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası ziyareti gerçekleştirdi. TATSO Genel Sekreteri Okan Özoğlu tarafından karşılanan delegasyona TD-IHK tanıtıldıktan sonra faaliyet gösterdikleri alanların bilgisi verildi.

TATSO Genel Sekreteri Özoğlu, “Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası, TATSO’nun Türkiye’nin yurtdışındaki tek resmi ticaret ve sanayi odasıdır. 2003’te Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Berlin’de hizmete açılmıştır. Odanın üyelerini %56 oranında Alman, %44 oranında Türk firmaları oluşuyor” dedi.

Sunum sonrasında gerçekleştirilen soru cevap kısmında Almanya’daki dual (ikili) eğitim sistemi, Almanya-Türkiye arasındaki tarihi ve ekonomik partnerlik ve TD-IHK’nın iletişim ve diyalog platformu olarak entegrasyon konusundaki işlevleri konuları ele alındı.

İŞÇİNİN SOSYAL YARDIM DERNEĞİ-ARBEİTERWOHLFAHRT (AWO) ÇALIŞMA ZİYARETİ

Berlin Devleti Senatosu, Entegrasyon Çalışma ve Sosyal İşler Dairesi tarafından finanse edilen, 480 şube ve 3 bin 800 yerel dernek aracılığıyla ülke çapında faaliyet gösteren İşçinin Sosyal Yardım Derneği, AWO’nun Berlin merkez ofisine “Mahir Eller” heyeti ziyarette bulundu. Heyet, AWO’nun hem ülke çapındaki hem de uluslararası boyuttaki faaliyetleri ve özellikle göçmen ve engellilere yönelik çalışmaları hakkında bilgi aldı.

AWO yetkililerinden Katharina Vogt, 1919 yılında, Birinci Dünya Savaşı sonrası sosyal demokrat kadınlar tarafından kurulan AWO’nun, bugün uluslararası fonlarla da projeler yürüterek göçmenlerin yaşam koşullarını sürdürülebilir bir şekilde iyileştirmek ve sosyal yaşamın tüm alanlarına katılmalarını sağlamayı amaçladıklarının altını çizdi.

ALMAN SENDİKALAR KONFEDERASYONU FEDERAL KURULU – DEUTSCHER GEWERKSCHAFTSBUND  BUNDESVORSTAND (DGB) ÇALIŞMA ZİYARETİ

“Mahir Eller” ekibi, Berlin çalışma ziyareti kapsamında, 1949 yılında faaliyetlerine başlayan Alman sendikalarının siyasi şemsiye örgütü DGB’nin yetkilileri ile bir görüşme gerçekleştirdi. Alman Sendikalar Konfederasyonu Federal Kurulu, toplamda altı milyondan fazla kişiyi temsil eden ve sekiz Alman sendikası için bir çatı örgütü olarak faaliyet gösteren, devlet politikalarının oluşturulmasında da etkin bir kurum. Toplantıda, DGB uzmanları Almanya’daki işgücü piyasasının yapısına ilişkin çalışmaları delegasyonla paylaşarak, mevcut iş potansiyelinin mültecilere yönelik politikaların oluşturulmasında ne kadar etkili olduğunu ortaya koydu.

BMW GRUP MOTOSİKLET FABRİKASI ZİYARETİ

“Mahir Eller” delegasyonu, özel sektör tarafından geliştirilen programlara örnek olarak BMW Grubu’nun mültecilere yönelik sosyal ve mesleki uyum programı hakkında bilgi almak, BMW’nin ileri teknolojili üretim hattını yerinde incelemek ve sunulan çalışma koşullarını değerlendirmek amacıyla Berlin’deki BMW Motosiklet fabrikasına bir ziyaret gerçekleştirdi. BMW Grup yetkilileri tarafından nitelikli mültecilere yönelik uygulanan “Work Here” Programı ile yaklaşık 500 kişinin pratik iş eğitimi ve işe giriş yeterliliğine (EQ) katılmalarının sağlandığı bilgisi paylaşıldı.

Çalışma ziyareti sırasında uzmanlardan edinilen istatistik verilere göre, Almanya’ya büyük bölümü 2015 yılında olmak üzere 2013-2018 yılları arasında 1.2 Milyon mülteci geldi. Mültecilerin yarısına yakın  kısmı (yüzde 49) 5 yıl içinde iş buldu. Entegrasyon ve Almanca dilini öğrenme iş bulmada kolaylık sağlarken, istihdamda erkek-kadın arasında dengesizlik ve işin kalitesi devam eden  sorunlar olarak gösterildi.