Kazanımlar

İş Arayanlar ve Çalışanlar İçin:

> Nitelikli iş gücü arayışında olan gönüllü işverenlerle bir araya gelme imkânı;

> Bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri kolaylıkla sergileme olanağı;

> Ücretsiz olarak uluslararası düzeydeki yeterlilik çerçevelerine uyumlu bir belgelendirme sahibi olma imkânı;

> 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda Mesleki ve Teknik Eğitim kurumlarından mezun olmaya hak kazanacaklar için ücretsiz olarak mesleki belgelendirme sınavlarına katılma ve belgelendirilme imkânı;

> Kayıtlı iş gücüne dâhil olup Sosyal Güvence ile çalışma olanağı;

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler İçin Ayrıca:

> Mesleki yeterliliğin belgelendirilmesi ile çalışma izni almada kolaylık imkânı; 

> Yasal haklarını öğrenme;

> Toplumsal bütünleşmeyi kolaylaştıracak Türkçe dil kurslarına yönlendirme;

> Meslek edindirme kurslarına yönlendirme;

> Ekonomik ve sosyal hayattaki konumunu güçlendirme imkânı.

İşverenler İçin:

İhtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü kolaylıkla bulma;

Nitelikli iş gücü sayesinde daha verimli bir işyeri;

Mevcut çalışanlarınızı ücretsiz olarak belgelendirme imkânı;

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin işe alım süreçleri ve yasal prosedürler hakkında bilgi sahibi olma fırsatı;

İşveren maaş teşviklerinden faydalanarak nitelikli iş gücü istihdam edebilmede kolaylık sağlanması.

'' ÇALIŞMA İZNİNDEN DOĞACAK MALİYET VE İSTİHDAM EDİLECEK FAYDALANICILARIN İŞVEREN SİGORTA PRİMLERİNİN TAMAMI İLE ASGARİ BRÜT MAAŞLARININ %10’U PROJE SÜRESİNCE EN FAZLA 6 AY BOYUNCA PROJE BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAKTIR.''