Proje Faaliyetleri

Proje faaliyetleri 3 temel bileşenden oluşmaktadır:

A. İş gücü Piyasası İhtiyaç Analizi

B. GKAS ve Vatandaşlarımızın İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması

C. Odalar ve Firmalarda Kapasite İnşası

 

A. İş gücü Piyasası İhtiyaç Analizi

Proje kapsamındaki illerde faaliyet gösteren firmaların beceri talepleri ve bu illerde yaşayan GKAS ve vatandaşlarımızın mevcut mesleki becerileri analiz edilecektir.

 A.1: Ön araştırma: Mevcut demografik, sağlık, eğitim düzeyi göstergeleri, işsizlik oranı vb. istatistiki veriler ve dış ticaret verileri çerçevesinde projenin uygulanacağı illerin sosyo-ekonomik yapısı Türkiye geneli ile karşılaştırmalı bir şekilde analiz edilecektir.

 A.2: İş gücü piyasasının arz yönlü analizi: 12 ilde ikamet eden yaklaşık 6.500 GKAS ve vatandaşlarımızın mesleki becerileri tespit edilecektir.

 A.3: İş gücü piyasasının talep yönlü analizi: Proje kapsamındaki illerde ve belirlenecek sektörlerde faaliyet gösteren 1.000 firmanın temel beceri ihtiyaçları ortaya çıkartılacaktır.

 

B. Vatandaşlarımızın ve GKAS İstihdam Edilebilirliklerinin Artırılması

B.1: Profil hazırlama: 30.000 kişinin yetkinliklerinin belirlenmesi ve bu kişiler arasından mesleki belgelendirme sınavına girebilecek 20.000 faydalanıcının tespit edilmesi hedeflenmektedir.

B.2: Test ve belgelendirme:

B.2.1: Oryantasyon günleri: Bu aşamada mesleki yeterlilik sınavlarına girebilecek durumda olan kişilerin sınavlar hakkında genel bilgi sahibi olmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

B.2.2: Test materyalleri ve meslek standartlarının Arapça diline çevrilmesi

B.2.3: Mesleki sınavlar ve belgelendirme: Mesleki yeterlilik sınavlarına girecek kişilerin sınav ücretleri Proje tarafından karşılanacaktır. Başarılı olanlar mesleki yeterlilik belgelerini alacaklardır.

B.2.4: Firmalar ile sınavlarda başarılı olan kişileri bir araya getirme/eşleştirme etkinliklerinin organizasyonu

B.2.5: Şirketler için maddi teşvikler: Sınavlarda başarılı olan 3.000 faydalanıcının istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Mesleki becerileri belgelendirilmiş kişilerin istihdam edilmesini teşvik etmek için GKAS’ler için çalışma izni almaktan doğacak maliyet ve istihdam edilecek kişilerin işveren sigorta primlerinin tamamı ile asgari brüt maaşlarının %10’u en fazla 6 ay boyunca proje bütçesinden karşılanacaktır. 

B.2.6: Türkçe eğitimi: İstihdam edilecek olan Suriyeliler, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Halk Eğitim Merkezleri tarafından verilen “Yabancılar için Türkçe Seviye A1” kurslarına yönlendirilecektir.

 

C.Proje Ortağı Odalar ve Firmalarda Kapasite İnşası

C.1: Bilgilendirme günleri

C.2: Web tabanlı bilgi sisteminin tasarımı ve geliştirilmesi

C.3: Proje ekibi ve oda personeli için eğitimler

C.4: Çalışma ziyareti